Nieuwsberichten

Praktijktraining wederom verzet !


vtsaOpnieuw gooit de corona crisis roet in het eten wat betreft de uitgestelde vierde editie van de VITHaS Praktijktraining. Voor 26 mei 2021 worden nog niet voldoende versoepelingen verwacht dat we ervan uit mogen gaan dat we weer met een groep van 10 personen in een binnenruimte mogen verblijven.

Om die reden wordt nu gekeken of er een woensdag in november gevonden kan worden waarop alle firma’s hun medewerking kunnen verlenen.

Zodra een nieuwe datum bekend is wordt deze gepubliceerd op de website en aan degenen bekend gemaakt die voor de cursus in 2020 ingeschreven stonden. Deze worden dan verzocht hun aanwezigheid op de nieuwe datum te bevestigen. Opengevallen plaatsen worden aangeboden aan degenen die op de reservelijst waren geplaatst. Er is ruimte voor 40 deelnemers terwijl zich in 2020 58 personen hadden aangemeld.

De VITHaS Academy organisatie

 • Aangemaakt op .

Inschrijving Praktijktraining 2021

vtsaAankondiging Praktijktraining 2021

State of the art CIED-follow-up: Haal er uit wat erin zit !

Best VITHaS-lid,

Inderdaad staat hierboven Praktijktraining 2021. De reden laat zich raden. De wereldwijde Corona crisis schopt veel plannen in de war, zo ook de planning van de vierde VITHaS Praktijktraining die gepland stond op woensdag 3 juni 2020. Aangezien de datum direct na de deadline voor het verbod van het houden van evenementen valt, verwachten we dat veel zorgmedewerkers het rond die tijd razend druk hebben met inhaalprogramma’s. Dit vooropgesteld dat de crisis dan al is opgelost. Om die reden heeft het VITHaS-bestuur besloten de geplande training op te schorten , en wel met een jaar! Dit komt omdat we verwachten dat het vinden van een datum dit najaar erg problematisch zal zijn gezien het groot aantal reeds geplande activiteiten en verdere onzekerheden als nasleep van de Corona pandemie.

Als nieuwe datum voor de praktijktraining houden we voorlopig woensdag 26 mei 2021 aan. Dit is weer de woensdag na Pinksteren. Voor deze praktijktraining hebben we al 58 inschrijvingen wat meer is dan we kunnen plaatsen. Voorlopig hoef je daarom niets te doen. In maart volgend jaar ontvangen degenen die zich reeds hebben ingeschreven een bericht op volgorde van inschrijving. Na ontvangst van dit bericht kun je je inschrijving bevestigen en sta je ingeschreven voor de praktijktraining op 26 mei 2021. Open gevallen plaatsen kunnen worden ingenomen door inschrijvers die nu op de wachtlijst staan.

We vinden het heel jammer dat de praktijktraining dit jaar geen doorgang kan vinden. Het is echter niets vergeleken met alle andere ellende die door het virus veroorzaakt wordt. We wensen jullie hiermee veel sterkte, en weet dat achter de wolken de zon blijft schijnen, en dat deze weer zichtbaar wordt zodra de donkere wolken zijn opgetrokken.

Namens de VITHaS Academy

Alia van der Sande en Ad Maas

 

 • Aangemaakt op .

Notitie 'Opleiding Hartfunctielaborant Devices'

 Beste VITHaS_leden,

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 4 oktober jl. is door het bestuur aangekondigd dat een discussie notitie m.b.t de opleiding Hartfunctielaborant Devices aan de leden zou worden voorgelegd. Echter, er zijn momenteel nog zoveel onzekerheden rondom de toekomst van het opleiden van THS-ers dat het bestuur heeft besloten de notitie tot nader order in te trekken.

Tijdens deze ALV is ook gesproken over de leeftijdsverdeling van geregistreerde THS-ers. Om hier inzicht in te krijgen wil het bestuur jullie verzoeken om jullie geboortedatum te controleren en bij het ontbreken ervan deze alsnog in te vullen. Je kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op de VITHaS site, hierna ga je naar VERENIGING/Verwijzeren en inzage persoonlijke gegevens en klik je 'Bekijk en bewerk alle gegevens' onder het kopje 'Uw profielgegevens' aan. Hierna 'Bewerk profiel' aanklikken en je kunt alle gegevens inclusief geboortedatum bijwerken. De geboortedatum zal verder anoniem worden verwerkt in de leeftijdsverdeling van THS-ers.

 Het VITHaS-bestuur

 

 • Aangemaakt op .

VITHaS beleidsnotitie 2020-2024

Inleiding

Bij het opstellen van een beleidsplan voor de VITHaS moet voortdurend gekeken worden naar de missie van de vereniging. Kernwoorden uit het missie statement zijn:

 1. vertegenwoordiging van (de belangen van) de hartstimulatiespecialisten in Nederland en
 2. bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsgroep.

Voor het opstellen van beleid kunnen drie domeinen onderscheiden worden:

 1. het bestuurlijke domein waartoe behoren de bestuurlijke verantwoordelijkheid, rolverdeling en taken;
 2. het verenigingsdomein met daarin het contact met de leden, ledenbestand en -werving, beeldvorming naar buiten en belangenbehartiging (ook van individuele leden);
 3. het domein van opleidingen registratie. Dit ligt voor een belangrijk deel bij de Stichting Beroepsopleiding HartFunctie Laboranten (SBHFL).

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • MicroPort® CRM

  MicroPort® CRM

  MicroPort® completes the acquisition of the Cardiac Rhythm Management business from LivaNova.

  London and Shanghai – On April 30, 2018, MicroPort Scientific Corporation (HK: 00853) (“MicroPort®“) announced the closing of the transaction to acquire the Cardiac Rhythm Management (“CRM”) Business from LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (“LivaNova”).

  Upon completion of the acquisition, the acquired CRM Business is now officially rebranded as MicroPort® CRM. This acquisition is expected to establish MicroPort® CRM as the fifth largest CRM business in the world and make MicroPort® the most advanced domestic company in China with CRM know-how in the global CRM market.

 • Biotronik

  Biotronik

  BIOTRONIK is in 1963 door Prof. Dr. Max Schaldach opgericht, nadat aan de Universiteit van Berlijn de eerste Duitse pacemaker werd ontwikkeld en geproduceerd. Op dit moment produceert BIOTRONIK 800 producten en meer dan 1000 accessoires, uiteenlopend van bradycardie-therapie, tachyaritmie-therapie, elektrofysiologie en vasculaire interventie. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 5600 mensen in dienst en behoort tot de 3 grootste pacemaker-fabrikanten in de wereld.

  Vanuit BIOTRONIK's visie en missie staat de patiënt centraal. Wij zetten ons in voor het herstel en behoud van de kwaliteit van leven voor iedere patiënt.

  Wij werken samen met artsen en pacemakertechnici in ziekenhuizen en ondersteunen het gebruik van de juiste producten en noodzakelijke therapieën. Kort gezegd: "Technology - Helping to heal".

  Op vele plaatsen in de wereld wordt dagelijks gewerkt aan verdere innovatie, we staan daarvoor in nauw contact met professionals uit de sector. Het samengaan van wetenschap en techniek is ons uitgangspunt. Het resultaat: hoog gekwalificeerde innovatieve producten. Onze eigen onderzoekinstituten waarborgen de hoge kwaliteit van onze producten.

  BIOTRONIK kijkt terug op ongeveer 50 jaar ervaring in de medische technologie. We zijn wereldwijd aanwezig, maar houden onze Europese basis hoog in het vaandel.

  BIOTRONIK Nederland BV is in 1992 opgericht en is momenteel gevestigd in Nijmegen. Momenteel zijn hier 30 mensen werkzaam.

 • Medtronic

  Medtronic

  Medtronic is ’s werelds grootste bedrijf op het gebied van de medische technologie en het biedt een ongekend groot aanbod aan innovatieve therapieën waarmee we onze missie nastreven: het verlichten van pijn, het herstellen van gezondheid en het verlengen van levens.

  Het afgelopen jaar hebben meer dan 10 miljoen mensen baat gehad bij onze medische therapieën voor de behandeling van onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

 • Boston Scientific

  Boston Scientific

  Boston Scientific is dedicated to transforming lives through innovative medical solutions that improve the health of patients around the world.

  We are a leading innovator of medical solutions that improve the health of patients around the world. 

  Our products and technologies are used to diagnose or treat a wide range of medical conditions, including heart, digestive, pulmonary, vascular, urological, women's health, and chronic pain conditions.

  We continue to innovate in these areas and are extending our innovations into new geographies and high-growth adjacency markets.

 • Abbott

  Abbott

  St. Jude Medical is now Abbott. The combination of Abbott and St. Jude Medical creates a medical device leader offering more breakthrough inventions and expertise across the areas of cardiovascular, diabetes and neuromodulation.

  St. Jude Medical is a global medical device manufacturer dedicated to transforming the treatment of some of the world’s most expensive, epidemic diseases. We do this by developing cost-effective medical technologies that save and improve lives. 

  St. Jude Medical provides safe and effective technologies that are of the highest quality—and that quality is something we take very seriously because we know patients around the world rely on our technologies. Our 16,000 employees are passionate in their commitment to this priority. 

 • STIN

  STIN

  STIN WIJST ICD-DRAGERS DE WEG!

  STIN helpt ICD-dragers bij het beantwoorden van vragen over alles wat de ICD betreft en staat hen met raad en daad terzijde>

  STIN brengt ICD-dragers in contact met lotgenoten als zij daar behoefte aan hebben en doet daarvoor een beroep op speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers.

  STIN werkt mee aan informatiebijeenkomsten die de ICD-implantatiecentra organiseren voor hun ICD-dragers en partners.

  STIN houdt ICD-dragers via deze website en het STIN journaal op de hoogte van de nieuwste medische en technische ontwikkelingen op ICD-gebied en de ervaringen van lotgenoten.

  STIN betrekt partners en directbetrokkenen ten nauwste bij het begeleidingsproces.

  STIN behartigt de belangen van ICD-dragers in de ruimste zin van het woord en overlegt daartoe regelmatig overleg met zorgverzekeraars, zorgverleners en vertegenwoordigers van de overheid.

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting